Hoppborg för barn 2-12 år.

Mått 5x5m höjd 4m, vikt 110kg. Max samtidig belastning 250kg.

All användning av hoppborg sker på egen risk.

Läs noga igen våra uthyrningsvillkor.

Frågor eller vill du boka, ring 073-0915660.

 

Denna webbsida bygger på DATIQs Hemsida i en Låda